Cart 0Item(s)

Geen producten voor offerte aanvraag.

Product was successfully added to your shopping cart.

Retouren (RMA)

RMA Afhandeling

Bij het invullen van uw RMA (Return Material Authorization) aanvraag wordt u o.a. gevraagd naar de volgende gegevens:

Artikelcode van het product zoals dit bekend is bij kempshop.nl

Het factuur- of ordernummer waarmee u het product heeft gekocht bij kempshop.nl

Het aantal producten en indien van toepassing de serienummers

Een omschrijving van het probleem of de klacht

Type RMA

Wij maken onderscheid tussen een technische RMA en een administratieve RMA. Een technische RMA heeft betrekking op het falen van een product en de bijbehorende afhandeling van de garantie of reparatie. Een administratieve RMA heeft betrekking op een menselijke fout tijdens de uitvoering van uw order en de bijbehorende correctieve actie. De aanvraag van een administratieve RMA wordt door ons alleen in behandeling genomen indien de deze binnen een termijn van 14 dagen na de levering van de producten wordt ontvangen. In geval van een administratieve RMA dienen de producten onbeschadigd, in hun originele verpakking en zonder plakband of markeringen te worden geretourneerd.   Bij het invullen van een RMA aanvraag wordt u gevraagd aan te geven welk type RMA van toepassing is. Hierbij worden de volgende typen onderscheiden:  

Technische RMA:

DOA (Dead On Arrival)

Reparatie binnen garantie

Reparatie buiten garantie

Anders (omschrijving door u aan te geven)

Administratieve RMA:

Verkeerd gefactureerd, klopt niet met bestelling (uw order is door ons niet juist verwerkt)

Verkeerd geleverd, klopt niet met factuur (Bij de uitvoering van uw order is door ons een pick fout gemaakt)

Teveel geleverd (u heeft meer ontvangen dan u heeft besteld)

Niet besteld (u heeft producten ontvangen die u niet heeft besteld)

Teveel besteld (u heeft per abuis teveel producten besteld)

Verkeerd besteld (u heeft per abuis de verkeerde producten besteld)

Inruil (u zendt goederen op als onderdeel van een inruilactie)

Transportschade (in geval onze producten u beschadigd bereiken kunt u deze bij ons claimen)

Anders (omschrijving door u aan te geven)

Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u dit met de knop 'Verzenden' onderaan het formulier naar ons sturen.

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend, ontvangt u een e-mail op het door u aangeven e-mailadres met een bevestiging van de door u ingevoerde gegevens.  

Afgifte van RMA Nummer

Nadat uw aanvraagformulier door ons is ontvangen nemen wij uw RMA aanvraag in behandeling en sturen u zo spoedig mogelijk per e-mail een RMA nummer toe. Dit nummer wordt verzonden aan het door u in de aanvraag opgegeven e-mailadres.  
Het afgegeven RMA nummer blijft twee maanden geldig. Mocht uw retourzending niet binnen die termijn worden ontvangen, dan vervalt het RMA nummer en kan uw zending worden geweigerd.

Verzenden van een RMA

Nadat u een RMA nummer heeft ontvangen kunt u de producten aan vSpecialist Consulting verzenden. Hierbij dient het RMA nummer duidelijk aan de buitenkant van de zending zichtbaar te zijn. Zendingen zonder vermelding van een RMA nummer worden door ons geweigerd.

Het toezenden van producten is voor rekening van de verzender. Gerepareerde of vervangende producten worden voor rekening van vSpecialist Consulting naar u toegestuurd. Zendingen voor rekening van vSpecialist Consulting worden geweigerd.   Het adres waarnaar u de RMA zending kunt sturen is:

vSpecialist Consulting
T.a.v. afd. RMA
Bergweg-Noord 14B
2661 CP Bergschenhoek
NEDERLAND  

De verzender is verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van de zending, zodat transportschade wordt voorkomen.  

Behandeling van de RMA

Na ontvangst van de producten neemt vSpecialist Consulting de RMA in behandeling. In geval van een technische RMA zal vSpecialist Consulting de producten testen, en controleren op de opgegeven storing. In geval van een administratieve RMA zullen de producten worden beoordeeld op handelswaarde.   Reparatiekosten Indien het een RMA betreft die betrekking heeft op een reparatie buiten garantie, krijgt u van ons vooraf een indicatie van de reparatiekosten. Pas na een akkoord van uw kant zal vSpecialist Consulting overgaan tot het (laten) uitvoeren van de reparatie.   Advance Replacement Indien u voor uw product een serviceovereenkomst heeft gesloten die recht geeft op advance replacement en de termijn waarbinnen de advance replacement geldt is nog niet verlopen, ontvangt u direct een vervangende unit.   Buiten garantie Indien u producten claimt onder garantie die bij inspectie door vSpecialist Consulting buiten de garantieperiode blijken te vallen, zal vSpecialist Consulting deze producten gedurende drie weken voor u bewaren. Tijdens die periode krijgt u de gelegenheid om aan te geven of u de producten wil terughebben of dat vSpecialist Consulting deze voor u moet afvoeren. Afvoeren door vSpecialist Consulting gebeurt op een millieu verantwoorde wijze. Voor het retour zenden worden kosten in rekening gebracht.   Nadat vSpecialist Consulting uw RMA heeft behandeld ontvangt u een e-mail met een bevestiging van de door ons ondernomen of te ondernemen actie. Deze e-mail zal worden verstuurd naar het e-mailadres dat u in de RMA aanvraag heeft opgegeven.  

Voorwaarden 1.Bij de behandeling van een RMA hanteert vSpecialist Consulting een aantal voorwaarden:RMA zendingen worden alleen in ontvangst genomen indien deze aan de buitenkant voorzien zijn van een duidelijk leesbaar RMA nummer. 2.RMA zendingen worden alleen in ontvangst genomen indien deze onder Franco voorwaarden worden aangeboden aan vSpecialist Consulting op het adres Bergweg-Noord 14B, 2661 CP Bergschenhoek t.a.v. de afdeling RMA 3.Afgifte van een RMA nummer voor een administratieve RMA is alleen mogelijk indien de aanvraag vSpecialist Consulting bereikt binnen een termijn van 14 dagen na de verzending van de producten 4.In geval van een administratieve RMA vindt alleen creditering van de producten plaats indien deze onbeschadigd, in hun originele verpakking en zonder plakband of markeringen worden geretourneerd

Heeft u nog vragen over de RMA procedure neem dan contact op met support@vspecialist.nl